«Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, «Արմավ», 2019, 591 էջ

Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր

Ժողովածուն ընդգրկում է Գորիսի պետական համալսարանում 2017 թ.-ի հոկտեմբերի 19-20-ը կազմակերպված հանրապետական հոբելյանական գիտաժողովի նյութերը, որոնք վերաբերում են Սյունքի պատմության և կրթամշակութային ողջ լայնույթի հիմնահարցերին: Առանձին բաժնով ներկայացված են նաև բնագիտական ուսումնասիրություններ:

 

 

 

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Արտուշ Ղուկասյան (նախագահ), ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Թեհմինա Մարության (գլխավոր խմբագիր), բ.գ.թ., դոցենտ

Ալբերտ Խառատյան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Գևորգ Ստեփանյան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր

Վանո Եղիազարյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր

Լաուրա Ասատրյան, մ.գ.դ., պրոֆեսոր

Թամար Հայրապետյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր

Լուիզա Վարդանյան, ք.գ.դ., դոցենտ

Սվետլանա Մանուչարյան, բ.գ.թ.

Լիլիթ Թունյան, բ.գ.թ.


Բովանդակություն

ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԾՎԻ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ
Ծնունդով սյունեցի երևելի գործիչներն աշխարհում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 26-34


ՀԱՄՈ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
Գորիսի «Սասուն» տպարանի գրահրատարակչական գործունեությունը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 35-44


ԼԵՌՆԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Արցախը Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական» երկում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 45-51


ՍԱՐԳԻՍ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Ստեփանոս Օրբելյանը և Խաչատուր Կեչառեցին որպես ընկեր ու համախոհ | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 52-62


ՍԵՐԳԵՅ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ
Գորիսյան բուհը հայրենասիրության մշտաբորբոք օջախ | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 63-71


ԺԻՐԱՅՐ ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ
Սյունիքի իշխանական տունը 8-րդ դարում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 72-83


ԳԱՅԱՆԵ ՇԱԲՈՒՆՑ
Սյունյաց կանանց շինարարական և նվիրատվական գործունեությունն Օրբելյանների օրոք | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 84-105


ՎԱՀԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Սյունիքն ըստ սեպագիր արձանագրությունների | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 106-116

 

ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԱՄԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Բանահյուսական նյութերի հավաքման և հրատարակման պատկերը Զանգեզուրում (ըստ 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի գրառումների) | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 117-127


ՄԿՐՏԻՉ ԶԱՐԴԱՐՅԱՆ, ՆՈՐԱ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ, ՀԱՄԼԵՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Պատմական Սյունիքի ճանապարհացանցի հետազոտման խնդիրները (մեթոդաբանական ակնարկ) | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 128-135


ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱԴԱՄՅԱՆ
Նորահայտ վիմագրեր Մադինայի տոհմական գերեզմանատնից | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 136-143


ԼԻԼԻԹ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
Սյունիք-Զանգեզուրի և Արցախի բարձրադիր սրբավայրերի կապը նախապատմական հսկաների առասպելաբանության հետ | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 144-156


ԷՍԹԵՐ ԽԵՄՉՅԱՆ
Սողոմոնյան սյուժեները Սյունիքի բանահյուսական ժառանգության մեջ | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 157-166


ԱՐՄԱՆ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
Հին Գորիսի մելիքական ապարանքի պեղումները | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 167-185


ՏԻԳՐԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
«Երկիր և մշակույթ» կազմակերպությունը և Սյունիքի պատմահնագիտական հուշարձանների ուսումնասիրությունը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 186-194


ՍԻՐԱՆՈՒՅՇ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Կրոնաժողովրդական ավանդությունները Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական» երկում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 195-205


ՄԱՐԻՆԵ ԽԵՄՉՅԱՆ
Սյունիքի հեքիաթների խորհրդատու և նվիրատու պառավը (համադրությամբ պատմաազգագրական այլ տարածաշրջանների հեքիաթների) | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 206-215

 

ԲԱԺԻՆ ԵՐՐՈՐԴ
ԱՐՎԵՍՏ

ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Սյունիքի տարազը. Ավանդույթներ և արդիականություն | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 216-224


ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Գորիսի և Կապանի թատրոնները. Թատերական մշակույթը Սյունիքում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 225-231


ԳԱՅԱՆԵ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Սյունեցի երաժիշտների ներդրումը 20-րդ դարի հայ մշակույթում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 232-242


ՆԱՐԻՆԵ ՇԱՄԱՄՅԱՆ
«Յայլի» պարը. Պատմաազգագրական ուսումնասիրության փորձ | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 243-249

 

ԲԱԺԻՆ ՉՈՐՐՈՐԴ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾ. ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՇՈՂԻԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ, ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, ԶԱԲԵԼԼԱ ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ
Տաթևի դպրոցը և նրա անխոնջ մշակը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 250-257


ԼԱՈՒՐԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ, ԶԱՐՈՒՀԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Առաքել Սյունեցու մանկավարժական հայացքները | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 258-262


ԳԵՎՈՐԳ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Գորիսի Սուրբ Հռիփսիմեի եկեղեցական-ծխական դպրոցի պատմությունից | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 263-290


ԱՇՈՏ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ
Սյունիք-Արագածոտն կրթական առնչությունները միջնադարում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 291-298


ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԱՍԱՏՐՅԱՆ, ԼՅՈՎԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Գլաձորի համալսարանի ուսումնականները և նրանց ազդեցությունը Սյունիքի գիտակրթական մտքի զարգացման վրա | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 299-302


ԱՐՄԱՆ ՄԱԼՈՅԱՆ
Սյունիի նշանավոր ուսումնագիտական կենտրոնները և ուսուցչապետերը (5-12-րդ դարեր) | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 303-317


ԱՍՏՂԻԿ ԲԱԼԱՅԱՆ
Սյունիքի պատմամշակութային արժեքների ուսումնասիրումը ստուգատեսի շրջանակում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 318-323


ԱՐՄԻՆԵ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ, ՀԱՍՄԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Մեծահասակների կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները Սյունիքի մարզում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 324-333


ԷԼԼԱԴԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Սյունիքի կրթամշակութային օջախները. Տաթևի վանքը՝ իբրև հոգևոր-մշակութային կենտրոն | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 334-343


ԱՐՄԻՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Սյունյաց նահանգի կրթական գործի կազմակերպիչների լուսավորական գործունեությունը 14-15-րդ դարերում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 344-353


ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
Դասավանդման մեթոդիկայի հարցերը Սյունյաց վարդապետարաններում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 354-360


ՆԱԶԵԼԻ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ
Անձի բազմագործոն ուսումնասիրման էությունը մտածողության ոճերի բացահայտման համատեքստում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 361-370


ԳՈՀԱՐ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Սյունյաց միջնադարյան դպրոցները հայ առաքելական եկեղեցու հովանու ներքո | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 371-377


ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Վարքային և հուզական խանգարումներ ունեցող դեռահասների հուզական կյանքի դրսևորման առանձնահատկությունները (Սյունիքի մարզի դպրոցների դեպքերի ուսումնասիրության օրինակով) | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 378-389

 

ԲԱԺԻՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրականագիտություն

ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ
Սյունյաց Մեծ Անապատը և հայ հոգևոր կյանքի վերածնունդը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 390-396


ՎԱՆՈ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
Սյունեցիները և հայ հին գրականությունը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 397-409


ԴԱՎԻԹ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Ստալինյան բռնաճնշումների 80-րդ տարելից. Ակսել Բակունցի ձերբակալությունը, դատավարությունը, գնդակահարությունը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 410-418


ԱՐՄԵՆ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Գագիկ Դավթյանի ստեղծագործական աշխարհում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 419-424


ԿԱՐԵՆ ԽԱՆՅԱՆ
Ակսել Բակունցի գրական հայացքները | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 425-432


ԵՎԱ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
Հովհաննես Թումանյանը՝ Վահան Խորենու գնահատմամբ | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 433-439


ԼԻԼԻԹ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
Առաքել Սյունեցու՝ Գրիգոր Տաթևացուն նվիրված ներբողը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 440-448


ԹԵՀՄԻՆԱ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ
Ծանոթ և անծանոթ Ալբերտ Իսաջանյանը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 449-463


ԼԻԼԻԹ ԹՈՒՆՅԱՆ
Սպարտակ Բակունցի ստեղծագործական աշխարհում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 464-470


ՌԻՄԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Հոր կերպարը Ս. Խանզադյանի «Հորս հետ և առանց հորս» ինքնակենսագրական վիպակում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 471-484


ԼԻԼԻԹ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Գորիսյան նախակերպարների ընդհանրությունները Ս. Խանզադյանի «Մատյան եղելությանց» և Ա. Բակունցի «Կյորես» վիպակում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 485-491


ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Կիմ Աղաբեկյանի գրականագիտական ժառանգությունը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 492-499

Լեզվաբանություն

ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ
Ն.Վարդապետյանի «Սյունյաց բարբառը» ուսումնասիրության բարբառագիտական արժեքը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 500-506


ԱՇՈՏ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Սերո Խանզադյանի «Հորս հետ և առանց հորս» ինքնակենսագրական վիպակի լեզվաոճական առանձնահատկությունները | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 507-513


ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ
Ալեքսանդր Մարգարյանի բարբառագիտական հայացքները | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 514-522


ՏՈՐՔ ԴԱԴԱԼՅԱՆ
Վասակ Սյունին և «երաժշտական կարգերը» ըստ Եղիշեի. լեզվամշակութաբանական ակնարկ | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 523-531


ԻՆԳԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Գուսան Աշոտի մի քանի ժողովածուների նորաբանությունները և դրանց ոճական արժեքը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 532-539


ՄԵՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Մակդիրը և փոխաբերությունը Սուրեն Այվազյանի «Ճակատագիրն հայոց» վեպում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 540-547

 

ԲԱԺԻՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԼՈՒԻԶԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Գորիսի տարածաշրջանում աճող դեղաբույսերի հատկությունների ուսումնասիրության վերլուծությունը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 548-554


ԱՐՓԻՆԵ ԴԻՆՈՒՆՑ
Մաթեմատիկական կրթության սկզբնավորումը և հետագա զարգացումը Գորիսի տարածաշրջանում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 555-558


ԱՐՏԱՇԵՍ ԶԻՐՈՅԱՆ, ՏԻԳՐԱՆ ԹԱՆԳԱՄՅԱՆ, ՔՆԱՐԻԿ ՈՒԶՈՒՆՅԱՆ, ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՓԻԼԻԹԱԿՅԱՆ
Սյունիքի լանդաշտա-բնապահպանական և էկոլոգա-մշակութային առանձնահատկությունները | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 559-567


ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՂՈՒՇՉՅԱՆ,ՄՀԵՐ ԴԱՎԹՅԱՆ, ՔՆԱՐԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Մաթեմատիկական մոդելավորման կիրառումը մաթեմատիկական անալիզի դպրոցական դասընթացի ուսուցման գործընթացում | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 568-574


ՇՈՒՇԱՆ ՇԱԼՈՒՆՑ
Սյունիքի մարզում ռազմավարական դեր ունեցող Որոտան գետի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականի վերլուծությունը | «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ», Երևան, 2019, էջ 575-585