ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-01/24

Կարողությունների զարգացում՝ ի նպաստ աշխատաշուկայում երիտասարդների մրցունակության բարձրացման

«Ոչ ֆորմալ կրթական գործիքակազմով մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորությունների, մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերի մասին երիտասարդների (այդ թվում՝ արցախյան վերջին պատերազմի մասնակիցների, պատերազմից ներազդված հասարակության այլ շերտերի երիտասարդների) իրազեկության և ներգրավվածության բարձրացման դասընթացների կազմակերպում» ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-01/24 դրամաշնորհային ծրագիրը, սկսած 2022 թվականից, իրականացվում է Գորիսի պետական համալսարանի կողմից ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հայտարարած դրամաշնորհի հատկացման մրցույթի շրջանակներում:

Ծածկագիր՝ N ԵԴ-04-2024

Սկիզբ՝ 05.04.2024թ.

Ավարտ՝ 01.12.2024թ.

Համառոտագիր՝ Ծրագիրը շարունակելու է ինստիտուցիոնալ մակարդակում զարգացնել Գորիսի պետական համալսարանի ոչ ֆորմալ կրթության համակարգը, աջակցել աշխատաշուկայում դիրքավորվող տեղաբնակ երիտասարդների որոշ մասի բազմակողմանի զարգացմանը:

Ծրագիրն իր նպատակները կիրականացնի հետևյալ գործողությունների միջոցով.

ա/ աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան հմտությունների ձևավորում և բարելավում ոչ ֆորմալ դասընթացների միջոցով,

բ/ մասնագիտական կողմնորոշման այցեր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ,

գ/ աշխատանքի տոնավաճառ,

դ/ հետազոտություն:

Ծրագրի իրականացումից ակնկալվող արդյունքները.

ա/ ոչ ֆորմալ անվճար դասընթացներ,

բ/ զբաղմունքի հարցերում երիտասարդների կողմնորոշմանը և աշխատանքի տեղավորմանն աջակցող աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում,

գ/ ծրագրի ազդեցության վերլուծություն:

Ծրագրի վարչական կազմ

Տիգրան Վանդունց | ծրագրի ղեկավար, տ.գ.թ., դոցենտ, ԳՊՀ ռեկտոր

Արփինե Դինունց | ծրագրի համակարգող, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ, ԳՊՀ շարունակական կրթության և կարիերայի զարգացման բաժնի վարիչ

Ռուզաննա Թապտուղյան | ծրագրի հաշվապահ, ԳՊՀ գլխավոր հաշվապահ

Հասմիկ Միրզոյան | կադրային հաշվառման պատասխանատու, ԳՊՀ մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի ղեկավար

Անի Գալստյան | ծրագրի գործավար, ԳՊՀ շարունակական կրթության և կարիերայի զարգացման բաժնի մասնագետ

Դասընթացավարներ

Տիգրան Վանդունց | Թիմային աշխատանք և առաջնորդություն

Արկադի Հովհաննիսյան | Իրավական ակտերի նախապատրաստումը և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները (իրավաբանական տեխնիկա)

Արմինե Շալունց | Գնումների գործընթացի կազմակերպում

Ռուզաննա Թապտուղյան | Կադրային հաշվապահություն

Զարուհի Օհանյան | It Project Management

Սյուզաննա Պետրոսյան | Մենեջմենթ

Թագուհի Գրիգորյան | Ընդհանուր անգլերեն

Անժելա Մինասյան | Ընդհանուր անգլերեն

Արփինե Դինունց | Թվային հմտություններ

Անահիտ Բաղդասարյան | Մեդիագրագիտություն

Նազելի Հախվերդյան | Սթրեսի կառավարում, Հաղորդակցման հմտություններ և հոգեբանական տեխնիկաներ

Սոնա Ալավերդյան | Ժամանակի կառավարում և ուշադրություն մանրուքներին