Նազելի Սերյոժայի Հախվերդյան

 

Դոցենտ | Ընդհանուր մանկավարժության և հատուկ կրթության ամբիոն

 

 

Կրթություն

 • 1990 թ. – 1995 թ. ՀՊՃՀ, Գորիսի մասնաճյուղ, «Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա» մասնագիտությամբ` էլեկտրոնային տեխնիկայի ինժեների որակավորում
 • 2009 թ. – 2014 թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, հայցորդ՝ «Հոգեբանության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան

 • 2014 թ. ապրիլ – թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Մտածողության ոճերի դրսևորման առանձնահատկությունները իմացական խնդիրների բազմատարբերակային լուծման գործընթացում», Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 064 մասնագիտական խորհուրդ «Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն» մասնագիտությամբ
 • 2014 թ. հունիս –  շնորհվել է հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ԺԹ.00.01 մասնագիտությամբ (Վկայագիր Ա  N 07230)
 • 2015 թ. ապրիլ – շնորհվել դոցենտի գիտական կոչում «Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ (Դիպլոմ Դ N 03060)

Աշխատանքային գործունեություն

 • 2000 թ. – 2005 թ. ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ, հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ, գործավար
 • 2005 թ. – 2015 թ. Գորիսի պետական համալսարան, հատուկ բաժնի վարիչ, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ (համատեղությամբ)
 • 2015 թ.-ից մինչ այժմ, ԳՊՀ, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
 • 2020 թ. սեպտեմբեր – 2020 թ. դեկտեմբեր, ընդհանուր մանկավարժության և հատուկ կրթության ամբիոնի վարիչի ժ/պ
 • 2020 թ. – 2021 թ., Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղ, «Հաղորդակցման հմտություններ» առարկայական մոդուլի դասախոս
 • 2021 թ. – 2022 թ. ԳՊՀ, կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման բաժնի ղեկավարի ժ/պ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրի կրթական ծրագիր՝ ընդհանուր հոգեբանություն, ընտանեկան կյանքի և սոցիալական հոգեբանություն, մանկան պրակտիկ հոգեբանություն, անձի հոգեբանություն

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր՝ հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, մասնագիտական գործունեության հոգեբանություն, կառավարման հոգեբանություն, կառավարման հմտությունների զարգացումը բարձրագույն կրթության մեջ, արտթերապիան հատուկ կրթության համակարգում, խաղային թերապիան կրթության (մագիստրոսի կրթական ծրագիր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Ընդհանուր հոգեբանություն, ընտանեկան կյանքի հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն, կառավարման հոգեբանություն, արտթերապիա

Գիտական և մեթոդական հրատարակություններ

27 գիտական աշխատանք, այդ թվում` 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն