Հրայր Հայկի Պետրոսյան

 

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ | Ընդհանուր մանկավարժության և հատուկ կրթության ամբիոն

 

 

Կրթություն

 • 1999 թ. – 2001 թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան , ՔՊ պահեստային միջին բուժ. աշխատողի որակավորում, առաջին բուժ. օգնության ծրագրով դասավանդելու իրավունք, վկայական
 • 1999 թ. – 2003 թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, աշխարհագրության ուսուցչի որակավորում, դիպլոմավորված մասնագետ,
 • 2003 թ. – 2005 թ. «ՄՖԲ» Ֆինանսական ակադեմիա, տնտեսագիտության մագիստրոս՝ ‎ֆինանսներ և վարկ մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան

 • 2012 թ. թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ, Երևանի պետական համալսարան, 065 մասնագիտական խորհուրդ
 • 2013 թ. շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
 • 2013 թ. շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում «Մանկավարժություն» մասնագիտությամբ

Աշխատանքային գործունեություն

 • 2003 թ. – 2007 թ. Սյունիքի մարզի Հարթաշենի միջնակարգ դպրոց, աշխարհագրության ուսուցիչ
 • 2007 թ. – 2013 թ. Սյունիքի մարզի Հարթաշենի միջնակարգ դպրոց, աշխարհագրության ուսուցիչ (համատեղությամբ)
 • 2007 թ. – 2013 թ. Գորիսի «Սյունիք» ինստիտուտ, Իրավագիտության և տնտեսագիտության ‎ֆակուլտետի դեկան, դասախոս
 • 2013 թ. – 2018 թ. Գորիսի «Սյունիք» ինստիտուտ, Իրավագիտության և տնտեսագիտության ‎ֆակուլտետի դեկան, դասախոս (համատեղությամբ)
 • 2013 թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր, Գորիսի պետական համալսարան, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
 • 2013 թ. – 2020 թ., ԳՊՀ, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
 • 2018 թ. սեպտեմբեր, Երևանի Մ. Խորենացի համալսարան, դասախոս (համատեղությամբ)
 • 2020 թ. – մինչ այժմ, ԳՊՀ, ընդհանուր մանկավարժության և հատուկ կրթության   ամբիոնի ժ/պ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրի կրթական ծրագիր՝ տնտեսական աշխարհագրություն

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր՝ տուրինդուստրիայի և սերվիսի աշխարհագրություն, կրթական հաստատությունների կառավարում և շուկայագիտություն, կրթության համակարգեր, որակի ապահովումը կրթության մեջ, նորարարական մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, ընդհանուր և բարձրագույն կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն, համեմատական մանկավարժություն (մագիստրոսի կրթական ծրագիր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Կրթական հաստատությունների կառավարում, կրթության շուկայագիտություն, նորարարական մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, համեմատական մանկավարժություն

Գիտական և մեթոդական հրատարակություններ

28   գիտական աշխատանքներ, այդ թվում` 1 մենագրություն և  2 ուսումնական ձեռնարկ

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն