Հերմինե Սերյոժայի Ալավերդյան

 

Դասախոս | Ընդհանուր մանկավարժության և հատուկ կրթության ամբիոն

 

 

Կրթություն

  • 1981 թ. – 1991 թ. Գորիսի Յու. Բախշյանի անվան թիվ 3 միջնակարգ դպրոց
  • 1991թ. – 1995 թ. ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, աշխարհագետի, աշխարհագրության ուսուցչի որակավորում, դիպլոմավորված մասնագետ

Աշխատանքային գործունեություն

  • 1996 թ. – 1999 թ. Գորիսի «Տաթև» համալսարան, մանկավարժության դասախոս
  • 1999 թ. – 2000 թ. ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի լաբորանտ
  • 2000 թ. – 2006 թ. ՀՊՃՀ Գորիսի մասնաճյուղ, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, դասախոս
  • 2006 թ.-ից մինչ այժմ ԳՊՀ ընդհանուր մանկավարժության և հատուկ կրթության ամբիոնի դասախոս
  • 2019 թ. – 2021 թ. ԳՊՀ, «Կիրառական մանկավարժություն և հոգեբանություն» մոդուլի դասընթացավար
  • 20.10.2021 – 03.11.2021 թթ. ԳՊՀ, ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց, «Արժեքների և արժեհամակարգի ձևավորումը առարկայական դասաժամերին» մոդուլի դասընթացավար
  • 2021 թ.-ից մինչ այժմ, Գորիսի Յու. Բախշյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոց, աշխարհագրության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրի կրթական ծրագիր՝ տեսական մանկավարժություն, «Ես և շրջակա աշխարհը» ինտեգրված դասընթացի դասավանդման մեթոդիկա, տարրական կրթության մանկավարժություն, ներառական կրթություն, սոցիալական մանկավարժություն, մանկավարժության պատմություն

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր՝ մանկավարժական դիագնոստիկա, մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, միջառարկայական կապերը բուհական և դպրոցական դասընթացներում, սոցիալ-մանկավարժական գործունեության համակարգումը կրթության ոլորտում, փախստական երեխաների հիմնախնդիրը սոցիալական մանկավարժության մեջ, ժամանակակից հատուկ և ներառական կրթությունը Հայաստանում և արտերկրում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Ներառական կրթություն, սոցիալական մանկավարժություն, մանկավարժական դիագնոստիկա, անդրագոգիկա, պենիտենցիար մանկավարժություն

Գիտական և մեթոդական հրատարակություններ

10 գիտական հոդված, 1 մեթոդական ուղեցույց

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն