Գայանե Համլետի Հայրապետյան

Ասիստենտ | Ընդհանուր մանկավարժության և հատուկ կրթության ամբիոն

Գիտական աստիճան, կոչում

Ասիստենտ

Կրթություն

 • 1993 թ. – 1998 թ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ, «Ֆրանսերեն լեզու և հոգեբանություն» բաժին
 • 2016 թ. – 2021 թ.- ՀՊՄՀ, հայցորդ ԺԹ.00.05 մասնագիտությամբ, ատենախոսական թեմա՝ «Ներառված դեռահասների հուզական ինտելեկտի օրինաչափ դրսևորումները»

Աշխատանքային փորձ

 • 2022թ. 21.04 – Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի /Psychosocial Recovery Center/ Գորիսի մասնաճյուղ, համակարգող և հոգեբան
 • 2021թ. 19.04-27.12 – «Լիարժեք կյանք» ՀԿ, Գորիս քաղաքում գործող «Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» կենտրոն, ծրագրի համակարգող և հոգեբան
 • 2020թ. 05.10-10.11 «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ, հոգեբան
 • 2020թ. – Գորիսի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն, հոգեբան /համատեղությամբ/
 • 2018թ. – Գորիսի պետական համալսարան, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, ասիստենտ
 • 2016 թ. – Գորիս քաղաքի թիվ 5 հիմն. դպրոց, հոգեբան /համատեղությամբ/
 • 2010 թ. – 2013 թ. Գորիսի պետական համալսարան, մանկավարժական հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ
 • 1999 թ. – Գորիսի պետական համալսարան, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, հոգեբանության դասախոս
 • 1998 թ. – 2000 թ. – Գորիս քաղաքի թիվ 5 միջն. Դպրոց, ֆրանսերեն լեզվի ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ

 • Ընդհանուր հոգեբանություն
 • Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն
 • Մանկավարժական հոգեբանություն
 • Կրտսեր դպրոցականի հոգեբանություն
 • Էթնիկական հոգեբանություն
 • ՀԶԽ ունեցող երեխաների ներառական կրթության արդի կոնցեպցիաները
 • ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթության մեթոդաբանություն

Գիտական և մեթոդական հրատարակություններ

15 գիտական հոդված և 2 մեթոդական աշխատանք

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն