ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 2021-2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 2017-18 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 2016-17 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 2015-16 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 2014-15 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ