ՈՐՈՇՈՒՄ ԳՊՀ-Ի ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամը,  ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2011թ․ հունիսի 30-ի N 978-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ-ում մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման կարգ»-ի 37-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի կողմից  ս․թ․ ապրիլի 6-ին ներկայացրած ինստիտուցիոնալ կարողությունների վերանայված ինքնավերլուծության վերաբերյալ համակարգողի եզրակացությունը, ս․թ․ մայիսի 11-ին որոշում է կայացրել այն ընդունելու մասին։
Որոշումը և գրությանը ստորև.
Որոշում ՈԱԱԿ
Գրություն ՈԱԱԿ

Facebook Comments