«ՆՈՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳԸ…ԱՆՑՅԱԼԻ ԴԱՍԵՐՆ ՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ».ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԵՐ

«Նոր տնտեսական աշխարհակարգը…անցյալի դասերն ու ժամանակի մարտահրավերները» խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի պետական ​​տնտեսագիտական ​​համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի հիմնադրման 25-ամյակին։

Գիտաժողովի նպատակն է ուսումնասիրել աշխարհում առկա տնտեսական իրավիճակը, բացահայտել ԵԱՏՄ և ԱՊՀ երկրների տնտեսությունների զարգացման հիմնական ուղղությունները:

Գիտաժողովը հնարավորություն կընձեռնի միջազգային փորձի համեմատության միջոցով բացահայտել և վերլուծել համաճարակի, ռազմական գործողությունների, միջազգային պատժամիջոցների, տարատեսակ աղետների և տնտեսական ճգնաժամերի հետևանքով տուժած տարածաշրջանների համար զարգացման տարբեր սցենարների կիրառման հնարավորությունները։

Միջազգային գիտաժողովը հարթակ կհանդիսանա տնտեսագիտության և հարակից ոլորտների հետազոտողների և երիտասարդ գիտնականների համար  գիտելիքների և փորձի փոխանակման տեսանկյունից։

Գիտաժողովի տևողությունը՝ 3 օր,

Գիտաժողովի մասնակցության ձևաչափ՝ առկա,

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Գիտաժողովի արդյունքում նախատեսվում է տպագրել հոդվածների երկու ժողովածու՝ ռուսերեն և հայերեն լեզուներով։

Գիտաժողովի հիմնական թեմատիկ ուղղությունները

 1. COVID-19 համաճարակի երկարաժամկետ ազդեցությունը տնտեսական վերափոխումների վրա
 2. Ֆինանսական շուկայի զարգացման նոր ուղղությունները
 3. Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները XXI դարում
 4. Նոր տնտեսական կարգի իրավական կողմերը
 5. Զբոսաշրջության ոլորտի զարգացումը 21-րդ դարի համաշխարհային մարտահրավերների համատեքստում
 6. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը համաշխարհային տնտեսական նոր կարգի ապահովման գործում
 7. Նոր տնտեսական կարգի սոցիալական և քաղաքական ասպեկտները

 
Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2022թ հոկտեմբերի 2-ը spf.asuegb@gmail.com էլ․ հասցեին ուղարկել հոդվածը՝ ըստ ներկայացվող պահանջների:

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել ՀՊՏՀ ԳՄ Զարգացման ծրագրերի, գիտության, որակի ապահովման և արտաքին կապերի բաժին՝   spf.asuegb@gmail.com էլ.հասցեին կամ զանգահարել +37494199938 հեռախոսահամարով (WhatsApp, Viber)

Կոնտակտային անձ՝ Ասատրյան Լուսինե:

Ներկայացված հոդվածները պետք է համապատասխանեն ներկայացվող պահանջներին: ենթարկվելու են գրախոսման և տպագրվելու են առանձին  նյութերի ժողովածուում:

Հոդվածին ներկայացվող պահանջները

 • Հոդվածը ներկայացնել Word և PDF տարբերակներով ձևակերպված հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներից որևէ մեկով:
 • Թուղթը՝ A4 ֆորմատ, գրքային:
 • Լուսանցքները` վերևից ներքևից, աջից, ձախից՝ 1 սմ:
 • Տառաչափը՝ 12pt:
 • Տառատեսակը` հայերենի դեպքում՝ Sylfaen, անգլերենի և ռուսերենի դեպքում՝ Times New Roman:
 • Միջտողային հեռավորությունը՝ 1pt:
 • Հեղինակի (հեղինակների) ազգանունը, անունը՝ բնագրի լեզվով, առաջին տողում, ներքևում կոչում, ուս.հաստատություն, հավասարեցումը ձախից,շեղ:
 • Աշխատանքի վերնագիրը՝ բնագրի լեզվով, գլխատառերով, երկրորդ տողում, հավասարեցումը կենտրոնից, թավ:
 • Բաց թողնված 1 տողից հետո ներկայացնել աշխատանքի բանալի բառերը հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն (եթե բնագրի լեզուն ռուսերեն կամ անգլերեն, ապա բանալի բառերը անհրաժեշտ է գրել ռուսերեն և անգլերեն)՝ մինչև 10 բառ, հավասարեցումը երկկողմանի, ուղիղ:
 • Բաց թողնված 1 տողից հետո ներկայացնել աշխատանքի հակիրճ բնութագիրը/անոտացիան/ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն (եթե բնագրի լեզուն ռուսերեն կամ անգլերեն, ապա անոտացիան անհրաժեշտ է գրել ռուսերեն և անգլերեն)՝ 5-6 նախադասություն, հավասարեցումը երկկողմանի, ուղիղ:
 • Բաց թողնված 1 տողից հետո ներկայացնել հոդվածի հիմնական բովանդակությունը:
 • Հղումները տեքստում ներկայացնել քառակուսի փակագծերի մեջ՝ նշելով տվյալ աշխատանքի համարը գրականության ցանկից[օրինակ՝ 1, էջ 57]:
 • Աղյուսակները պետք է վերնագրվեն և համարակալվեն:
 • Բաց թողնված 1 տողից հետո ներկայացնել եզրահանգում (0,5 էջը չգերազանցող)՝ ներառելով աշխատանքում ստացված հիմնական արդյունքները:
 • Գրականության ցանկի տարրերը պետք է ներկայացնել ըստ ներքոնշյալ օրինակների:
 • Հոդվածի ծավալը պետք է լինի 6-10 էջի սահմաններում: Բոլոր էջերը պետք է համարակալվեն ներքևից՝ աջից:

Գրքերի օրինակներ.

 1. Աղայան Է. Բ. Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն: Երևան: ԵՊՀ հրատարակչություն: 1984: 370 էջ:
 2. Будак Б. М., Фомин С. В. Кратные интегралы и ряды. М.: Изд.-во «Наука». 1967. 608 с. 3. Nowacki W. Theory of Asymmetric Elasticity. Oxford. Pergamon Press. 1986. 383 p.

 

Ամսագրերի/պարբերականների օրինակներ.

 1. Ջրբաշյան Վ. Ա. Ռիսսի տիպի ներկայացումներ կիսահարթությունում մինիմալության հատկությամբ// Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում: 2011: Հատոր 7: № 1: էջ 5-17:
 2. Пальмов В. А. Основные уравнения теории несимметричной упругости // Прикладная математика и механика. 1964. Т. 28. Вып. 6. С. 1117-1120.
 3. Iesen D. The plane micropolar strain of orthotropic elastic solids // Archives of Mechanics. 1973. Vol. 5. № 3. P. 547-561.

Ժողովածուի օրինակներ.

 1. Խաչատրյան Ն. Գ., Հարությունյան Ս. Ն. Հայերի մշակութային արժեքային կողմնորոշումների միջմշակութային ուսումնասիրություն // Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր: Երևան: «Էդիտ Պրինտ» հրատ.: 2011: Էջ 80-83:
 2. Маргарян Л. М. Построение прикладной динамической модели микрополярных упругих ортотропных тонких стержней асимптотическим методом // Труды международной конференции “Актуальные проблемы механики сплошной среды”. 08-12 октября. 2012. Цахкадзор, Армения. Т. 2. Ереван: Изд.-во ЕГУ АС. 2012. С. 19-23.
 3. Kolesnikov A. M., Popov A. V. Pure bending of a pressurised curved tube // Proceedings of the International Conference Shell Structures: Theory and applications. 16-18 October, 2013. Gdansk, Poland. Taylor & Francs Press. London. 2014. P. 113-116.

Գիտաժողովի մասնակիցները

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել ՀՀ և արտերկրի գիտահետազոտական կազմակերպությունների աշխատակիցները, բուհերի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, հետազոտողներ, ինչպես նաև ուսանողներ, որոնց մասնակցության դեպքում գիտական ղեկավարի առկայությունը պարտադիր է:

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել ՀՊՏՀ ԳՄ Զարգացման ծրագրերի, գիտության, որակի ապահովման և արտաքին կապերի բաժին՝   spf.asuegb@gmail.com էլ.հասցեին կամ զանգահարել +37494199938 հեռախոսահամարով (կոնտակտային անձ՝ Ասատրյան Լուսինե):

Facebook Comments