ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԶԲԱՂԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Գորիսի պետական համալսարանը  հայտարարում է մրցույթ

 • Հայոց լեզվի և գրականության,
 • Պատմության,
 • Իրավագիտության,
 • Տնտեսագիտության և կառավարման,
 • Կենսաբանության և քիմիայի,
 • Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի
 • Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի

ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար:

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման մրցույթին կարող են մասնակցել դոկտորի (պրոֆեսորի) գիտական աստիճան (կոչում) կամ գիտությունների թեկնածուի (դոցենտի) գիտական աստիճան(կոչում) ունեցող անձինք: Ամբիոնի վարիչի պաշտոնին հավակնող թեկնածուի տարիքը, որպես կանոն, չպետք է գերազանցի 65-ը:
Հավակնորդները Գորիսի պետական համալսարանի աշխատակազմի կառավարման բաժին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 • դիմում համալսարանի ռեկտորի անունով,
 • կադրերի հաշվառման թերթիկ,
 • քաղվածք աշխատանքային գրքույկից,
 • ինքնակենսագրություն,
 • գիտական աստիճանը և գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները` հաստատված սահմանված կարգով,
 • տպագրված գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների ցուցակը,
 • տվյալներ պարգևատրումների, մրցանակների և պատվավոր կոչումների վերաբերյալ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև սույն թվականի հունիսի 25-ը:
Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել Գորիսի պետական համալսարանի գիտական քարտուղար Թեհմինա Մարությանին:
Հեռ. (093) 00-31-03
(098) 19-67-07
Հասցեն` ք. Գորիս, Ավանգարդ 4:

Facebook Comments