ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԵՐ

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը հոկտեմբերի 17-18-ը հրավիրում է մասնակցելու «Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը և նրա դերը հայության կրթական կյանքում» խորագրով միջազգային գիտաժողովին՝ նվիրված Ներսիսյան դպրոցի հիմնադրման 200-ամյակին:

Գիտաժողովի նպատակն է անդրադառնալ Ներսիսյան դպրոցի, հայության կրթամշակությաին կյանքի, հայ-վրացական հարաբերությունների պատմությանը։

Գիտաժողովի թեմատիկ հիմնական ուղղություններն են

  • Ներսիսյան դպրոցի պատմության դրվագներ,
  • Ներսիսյան դպրոցի հայտնի շրջանավարտներ,
  • Ներսիսյան դպրոցը դերը հայության կրթական կյանքում,
  • Կրթամշակութային կյանքը Կովկասում 19-րդ դարում և 20-րդ դարի առաջին քառորդում,
  • Հայ-վրացական կրթամշակութային առնչությունները,
  • Ռուսաստանի կրթամշակութային քաղաքականության առանձնահատկությունները տարածաշրջանում 19-րդ դարում և 20-րդ դարի առաջին քառորդում։

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։ Գիտաժողովին ներկայացված նյութերը պետք է նախկինում հրապարակված չլինեն։ Զեկուցումների համար նախատեսվում է մինչև 20 րոպե:

Զեկուցված նյութերը գրախոսումից և հրատարակության երաշխավորումից հետո տպագրվելու են առանձին ժողովածուով։

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է

  • մինչև 2024 թ․ հուլիսի 1-ը հայտ (հայտի ձևը կցվում է) ներկայացնել գիտաժողովի կազմկոմիտե՝ հետևյալ հասցեով` nersisyanconf2024@gmail.com  :
  • հայտատուները մինչև 2024 թ․ հուլիսի 15-ը կտեղեկացվեն գիտաժողովին իրենց մասնակցության մասին:

    Գիտաժողովին մասնակցելու վերջնական հրավեր ստացած հայտատուները պետք է մինչև 2024 թ օգոստոսի 20-ը կազմկոմիտեին ուղարկեն իրենց զեկույցները՝ նախապես տրված ձևաչափին համապատասխան:

Facebook Comments