ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Գորիսի պետական համալսարանի գրադարանը համալրվել է Erasmus + Heritage (Բարձրագույն կրթության միջառարկայական բարեփոխումներ զբոսաշրջության կառավարման և կիրառական երկրատեղեկատվության ոլորտների ուսումնական ծրագրերում) ծրագրի շրջանակներում Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի հետ համագործակցության արդյունքում տպագրված հետևյալ գրքերով.

  1. Նախագծերի կառավարումը զբոսաշրջության ոլորտում. Ուսումնական ձեռնարկ- Եր.: ՃՇՀԱՀ, 2019թ.-242 էջ:
  2. Երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառությունը. Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ-Եր.: ՃՇՀԱՀ, 2019թ.-224 էջ:
  3. Անօդաչու թռչող սարքեր. Ուսումնական ձեռնարկ- Եր.: ՃՇՀԱՀ, 2019թ.-67 էջ:

 

Facebook Comments