ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Գորիսի պետական համալսարանի գործընկեր, ՀՀ փաստաբանների պալատի փաստաբան, Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի դասախոս, «Գիտական Արցախ» պարբերականի գլխավոր խմբագիր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ավետիք Հարությունյանը ԳՊՀ-ի գրադարանին է նվիրաբերել վերջերս լույս տեսած «Իրավունքի փիլիսոփայություն» (Ստեփանակերտ, «ԱՐՑԱԽ» հրատարակչություն, 2023) ուսումնական ձեռնարկը՝ նախատեսված բուհերի իրավաբանական ֆակուլտետների ուսանողների, դասախոսների, ինչպես նաև իրավունքի ծագման, էության և նշանակության հիմնահարցերով հետաքրքրվողների համար:

Ուսումնական ձեռնարկում քննարկվում է իրավունքի փիլիսոփայության՝ որպես գիտության և ուսումնական դասընթացի էությանը, իրավունքի հետ մի շարք իրավական, բարոյական ու կրոնական հասկացությունների հարաբերակցությանը և իրավունքի փիլիսոփայության արդիական հիմնախնդիրներին նվիրված հարցերի լայն շրջանակ: Հեղինակի կողմից պատրաստվել է եզակի տերմինաբանական բառարան, որը պարունակում է իրավունքի փիլիսոփայության դասընթացի շրջանակներում օգտագործվող ավելի քան 200 տերմին՝ համառոտ բացատրությամբ:

Facebook Comments