ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

Գորիսի պետական համալսարանի գրադարանային ֆոնդը համալրվել է 21 անուն մասնագիտական գրականությամբ, որոնք ընդգրկում են ուսումնական ձեռնարկներ՝ նախատեսված բուհերի ուսանողների, մասնագետների համար, գեղարվեստական գրականություն՝ լայն շրջանի ընթերցողների համար: Ստորև ներկայացնում ենք համալրված գրականության մատենագիտական տեղեկատուն.

Վ.Խ. Մուսոյան; Մաթեմատիկական անալիզ./մաս 1,/, Երևան, 2009թ.
Վ.Խ. Մուսոյան; Մաթեմատիկական անալիզ./մաս 2,/, Երևան, 2012թ.
Աբբա Պրևո; Մանոն Լեսկո. «Դարակ» հրատ., 2019թ.
Ն. Կուն; Հին հունական լեգենդները, «Անտարես», 2020թ.
Փավստոս Բուզանդ; Հայոց պատմություն, «ԵՊՀ», Երևան, 1987թ.
Ջեյն Օսթին; Հպարտություն և նախապաշարմունք, «Անտարես», 2020թ.
Մ. Ասատրյան; Ժամանակակից հայոց լեզու, «ԵՊՀ», Երևան, 2004թ.
Հրանտ Մաթևոսյան; Երկրի ջիղը, «Դարակ» հրատ., 2021թ.
Յու. Ավետիսյան; Գրականության զարգացման երկու շրջափուլերը, Գրաբար և աշխարհաբար, «ԵՊՀ», Երևան, 2016թ.
Զ. Ավետիսյան; Տեքստաբանություն, Երևան, 2008թ.
Քսենոփոն; Կյուրոպեդիա, «Նոր-Դար» հրատ., 2000թ.
Begegnungen B2. 2012թ.
Begegnungen A2. 2012թ.

Facebook Comments