ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ / ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ

Գորիսի պետական համալսարանը հայտարարում է մագիստրատուրայի` 2019-2020 ուստարվա հեռակա ուսուցմամբ ընդունելություն և շարունակում առկա ուսուցմամբ վճարովի տեղերի ընդունելությունը:

Մասնագիտություններ /առկա ուսուցում

 1. Կրթության կառավարում
 2. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
 3. Մաթեմատիկա
 4. Կենսաբանություն
 5. Հայոց լեզու և գրականություն
 6. Պատմություն
 7. Զբոսաշրջության կառավարում

Մասնագիտություններ / հեռակա ուսուցում  

 1. Իրավագիտություն
 2. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
 3. Քիմիա
 4. Հատուկ մանկավարժություն
 5. Սոցիալական մանկավարժություն

Փաստաթղթերն ընդունվում են օգոստոսի 26-ից մինչև սեպտեմբերի 15-ը:

Դիմումհայտի հետ ներկայացվում են՝ 

 • Մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտ,
 • Բարձրագույն կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ (դիպլոմ և դիպլոմի հավելված),
 • 4 լուսանկար (3×4 չափսի),
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Ինքնակենսագրություն,
 • Զինվորական գրքույկի բնագիրն ու պատճեն (առկայության դեպքում),
 • 1500 ՀՀ դրամի անդորագիր «Արարատ» բանկից (փաստաթղթերի ընդունման վճար):

Տեղեկությունների համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով`

(098) 19-67-14, (077)  22-57-27 (պատասխանատու քարտուղար` Անի Գալստյան),

(098) 19-67-12 (հանրային կապերի և լրատվության բաժին)

Ընդունելության տեղերը և ուսման վարձավճարները տե’ս կից տեղեկատվական թերթիկում: Մագիստրատուրայի ընդունելություն – առկա, հեռակա – 2019-2020 — տեղեկատվական թերթիկ

Facebook Comments