ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ / ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ

Սիրելի՛ դիմորդ,
Գորիսի պետական համալսարանը շարունակում է 2021/2022 ուստարվա մագիստրատուրայի  ընդունելությունը՝ առկա և հեռակա կրթաձևերով:
Առկա ուսուցմամբ փաստաթղթերի ընդունելությունն իրականացվում է ս.թ. օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը՝ աշխատանքային օրերին, մրցույթը՝ ս.թ. սեպտեմբերի 13-15-ը (մանրամասները՝ կից հղմամբ https://clck.ru/X7ZQn):
Հեռակա ուսուցմամբ ընդունելությունը մեկնարկել է ս.թ. օգոստոսի 25-ից և կտևի մինչև սեպտեմբերի 24-ը: Մրցույթը՝ սեպտեմբերի 27-30-ը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են տեղում՝ ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովի աշխատասենյակում:

Փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված է ստորև.

  • անձնագրի պատճենը,
  • դիպլոմի և հավելվածի (միջուկի) բնօրինակները՝ պատճենների հետ միասին,
  • ինքնակենսագրություն (համակարգչային շարվածքով, sylfaen կամ ghea grapalat տառատեսակով, ստորագրված),
  • 2 լուսանկար (3×4 չափի),
  • զինվորական ծառայության առնչության վերաբերյալ փաստաթուղթը և պատճեն (առկայության դեպքում),
  • հրատարակված գիտական աշխատանքների ցուցակը (առկայության դեպքում),
  • ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հատուկ արտոնություններից օգտվելու մասին փաստաթուղթը և պատճեն I և II կարգի հաշմանդամության վերաբերյալ տեղեկանք, մինչև 23 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված զինծառայողի երեխա լինելու մասին փաստաթղթեր,
  • Ընդունելության ծառայությունների համար սահմանված 2000 դրամի վճարի անդորրագիր :
  • Տվյալ մասնագիտության որակավորում չունեցող դիմորդների հետ անցկացվում է նաև հարցազրույց-քննություն՝ համապատասխան առարկաներից:
  • Դիմորդների հրամանագրումը առկա համակարգում կատարվում է մինչև ս/թ. սեպտեմբերի 30-ը, հեռակա համակարգում՝  մինչև ս/թ. հոկտեմբերի 10-ը՝ ուսման վարձի առնվազն ամսական չափաբաժինը վճարելուց հետո:

Հարցերի և խորհրդատվության համար կարող եք դիմել ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ա. Գալստյանին (հեռ.՝ 098-19-67-14;    077-22-57-27):

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 2021/22 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

Facebook Comments