ՀԱՍՏԱՏՎԵՑ ԳՊՀ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի հունվարի 17-ի 39-Ա որոշմամբ փոփոխություն է կատարվել ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի փետրվարի 3-ի N 87-Ա որոշման մեջ՝ ԳՊՀ Խորհրդի կազմի վերաբերյալ.
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածը՝
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի փետրվարի 3-ի «Գորիսի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի կազմը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2011 թվականի հունիսի 15-ի N 551-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 87-Ա որոշման հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: Հավելված

Facebook Comments