ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ Է ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ՄՐՑՈՒՅԹ` 2024-2025 ԹԹ. ՆՈՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ

Հարգելի՛ ուսանողներ,

Հայ կրթական հիմնարկությունը հայտարարել է 2024-2025 ուսումնական տարվա կրթաթոշակային ծրագիր՝ առկա վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների համար:

Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ պետական բուհերի առկա, վճարովի համակարգում 2024թ․-ի սեպտեմբերից 1-ին կուրսում սովորել պատրաստվող ուսանողներ, ինչպես նաև բարձր կուրսերի ուսանողներ, մագիստրանտներ:

Ակադեմիական միջին նիշը պետք է լինի առնվազն 20/15, 10/7, 4/3 կամ 100/75 միավոր: Բացառություն է կազմում միայն Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետը, որի դեպքում ակադեմիական միջին նիշը կարող է կազմել 11 միավոր։

Պատերազմի մասնակից ուսանողները կարող են դիմել կրթաթոշակային մրցույթին` ունենալով հետևյալ առաջադիմությունը` 20/14, 10/6.5, 4/2.8, 100/74։

Կրթաթոշակները տրամադրվելու են տվյալ ուսումնական տարվա ուսման վարձի 90%-ի չափով` (ՀԿՀ-ի կողմից վճարվող գումարը չի գերազանցելու 720,000 դրամի շեմը) խրախուսելու և աջակցելու բարձր առաջադիմությամբ և միևնույն ժամանակ նյութապես անապահով ուսանողներին, ովքեր սովորում են ՀԿՀ-ի կողմից նախընտրած մասնագիտություններով։

Մրցույթին մասնակցելու համար հայտերն ընդունվում են միայն ԱՌՑԱՆՑ։

Մրցույթը կանցկացվի մարտի 11-ից մինչև մայիսի 5-ը ներառյալ:

Մասնագիտություններ, որոնք հովանավորվում են ՀԿՀ-ի կողմից.

  • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
  • Կենսաբանություն
  • Քիմիա
  • Ֆիզիկա
  • Էլեկտրոնիկա
  • էլեկտրաէներգետիկա
  • Տնտեսագիտություն

Եթե ձեր մասնագիտությունը կար ցանկում, ապա շտապեք մուտք գործել և լրացնել ԱՌՑԱՆՑ հայտը՝ https://apply.aef.am/ :

Facebook Comments