ՀԱՅՏՆԻ ԵՆ ԳՊՀ 2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հայտնի են Գորիսի պետական համալսարանի 2022-2023 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելության արդյունքները։

Միասնական և ներբուհական ընդունելության քննությունների արդյունքներով՝ 12 մասնագիտությունների գծով, համալսարան է ընդունվել 55 դիմորդ:

Հեռակա կրթաևձի առաջին կուրսը համալրած ուսանողների ցուցակին կարող եք ծանոթանալ ստորև.

2022-2023 ուստարվա հեռակա ընդունելության ցուցակներ

Facebook Comments