ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ս/թ փետրվարի 24-ին Գորիսի պետական համալսարանի նիստերի սրահում տեղի կունենա խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. Գորիսի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահի ընտրություն:
  2. ԳՊՀ-ի ռեկտորի 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն և 2017թ.-ի եկամուտների ու ծախսերի նախահաշվի հաստատում (զեկ.` Ա.Ղուկասյան):
  3. «Գորիսի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Գորիսի պետական համալսարան» հիմնադրամի վերակազմավորելու հարցը (զեկ.` Ա.Ղուկասյան):
  4. Ընթացիկ հարցեր:
Facebook Comments