ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ ներքոնշյալ թափուր պաշտոնների տեղակալման համար.

  • Բանասիրության և պատմաիրավագիտության ամբիոնի վարիչ,
  • Օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ,
  • Ընդհանուր մանկավարժության և հատուկ կրթության ամբիոնի վարիչ:

Ամբիոնի վարիչի թափուր պաշտոնի տեղակալման մրցույթին, որպես կանոն, կարող են մասնակցել գիտությունների դոկտորի (պրոֆեսորի) կամ գիտությունների թեկնածուի (դոցենտի) գիտական աստիճան (կոչում) ունեցող անձինք:

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնին հավակնող թեկնածուի տարիքը չպետք է գերազանցի 65-ը:

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնատեղի հավակնորդները մինչև ս.թ. հունիսի 1-ը՝ ժամը 16:00պետք է hամալսարանի անձնակազմի կառավարման բաժին ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

  1. դիմում համալսարանի ռեկտորի անունով,
  2. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ (պահանջվում է, եթե հավակնորդը համալսարանի հիմնական աշխատող չէ),
  3. քաղվածք աշխատանքային գրքույկից,
  4. ինքնակենսագրություն,
  5. գիտական աստիճանը և գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները՝ հաստատված սահմանված կարգով,
  6. տպագրված գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների ցուցակը՝ հաստատված սահմանված կարգով,
  7. տվյալներ պարգևատրումների, մրցանակների և պատվավոր կոչումների վերաբերյալ:

 

«Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Ավանգարդ 2,

Հեռ.` 098196701, 028420155։

Facebook Comments