ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

    Ս/թ. փետրվարի 12-ին, ժամը 15:00-ին տեղի կունենա ԳՊՀ գիտական խորհրդի արտահերթ նիստ․

ՕՐԱԿԱՐԳ

Գորիսի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի

12.02.2018թ. թիվ 2 նիստի (արտահերթ)

  1. ԳՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման վերաբերյալ գործողությունների նախնական ծրագրի և ժամանակացույցի մասին /զեկ.՝ Ս. Հայրապետյան/:
  1. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեից ֆինանսավորում ստանալու նպատակով ԳՊՀ-ի <<Տնտեսագիտության և կառավարման>> ամբիոնի դոցենտ` Մ. Առուստամյանի կողմից ներկայացված <<ՀՀ միգրացիան և նրա ազդեցությունը տնտեսության զարգացման վրա>> գիտական թեմայով հայտը երաշխավորելու մասին /զեկ.՝ Տ. Վանդունց/:
  1. ԳՊՀ հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի ու բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանների ընտրությունների մասին ֆակուլտետների խորհուրդների 27.12.2017թ. որոշումները հաստատելու մասին /զեկ.՝ Ա. Ղուկասյան/:
  1. Ընթացիկ հարցեր:

                                                                                  ԳՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Facebook Comments