ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (ԵԶԿ)

Սիրելի՛ շրջանավարտներ և ուսանողներ, People in Need (PIN) չեխական հասարակական կազմակերպությանն անհրաժեշտ է  Գորիսի Երեխաների զարգացման կենտրոնի համայնքային համակարգող:

ՊաշտոնՀամայնքային համակարգող, Երեխաների զարգացման կենտրոն (ԵԶԿ)
Դրույք: Ամբողջ դրույք (100%)
Գտնվելու վայր: Գորիս, նախագծի հասցեներ պարբերաբար այցելություններով
Սկիզբ: Հոկտեմբեր
Տևողություն: 12 ամիս, երկարաձգման հնարավորությամբ

Աշխատանքի նկարագրություն:
Հաշվետու է Նախագծի ղեկավարին, համայնքային համակարգողի առաջնային դերը Երեխաների զարգացման կենտրոնների ամենօրյա կառավարում և նախագծի աշխատանքերի վերահսկում։ Նա պարտավոր է պարբերաբար տեղեկացնել նախագծի ղեկավարին ծրագրի առաջընթացի և փոփոխվող պայմանների մասին և առաջարկություններ ներկայացնել ճշգրտումների/բարելավումների վերաբերյալ` հաստատված բյուջեի շրջանակներում սահմանված նպատակներին հասնելու համար: Համայնքային համակարգողը, սերտորեն կաշխատի վարչությունների (Ֆինանսական/Մոնիթորինգ/Լոգիստիկ/ՄՌ) և այլ համապատասխան PIN մենեջերների և համակարգողների հետ: Նախագծի ղեկավարի ղեկավարությամբ, համայնքային համակարգողը ակնկալում է ժամանակավոր կորդինացնի Գորիսի համայնքային օգնականներին, եթե նրանք հարցեր ունեն ծրագրի այն բաղադրիչների վերաբերյալ, որոնցում նրանք ներգրավված են (շահառուների նույնականացում/բրիկետների բաշխում/ձմեռում) հավաքածուներ տների համար/կոմունալ ծառայությունների վճարում): CFS- ի համայնքային համակարգողը ներկայացնում է ՄԿՄ համայնքի մակարդակով՝ տեղական շահագրգիռ կողմերի և դաշտային աշխատանքներում ներգրավված այլ դերակատարների հետ համաձայնեցմամբ:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • Նախագծի ղեկավարի հետ խորհրդակցելով `պլանավորում և համակարգում է ԵԶԿ ծրագրի ընթացիկ իրականացումը
 • Պատրաստում է ԵԶԿ գործունեության պլանը և հեևում դրա իրականացմանը,
 • Շարունակաբար տեղեկացնում է Նախագծի ղեկավարին ծրագրի իրականացման առաջընթացի վերաբերյալ և տալիս է բարելավումներ կատարելու առաջարկություններ
 • Ակտիվորեն արդյունավետ հարաբերություններ է պահպանում ոլորտի տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ, ինչպիսիք են տեղական կառավարման պաշտոնյաները. այլ շահագրգիռ կողմեր
 • Համագործակցում է գլխամասի (ՄԿՄ այլ ծրագրերի) հետ և հաշվի է առնում ԵԶԿ- ի այլ գործողություններ `առավելագույն որակի հասնելու համար` հիմնված ՄԿՄ- ի սահմանված չափանիշների վրա
 •  Պահպանել բոլոր 7 ԵԶԿ- ների շահառուների (ինչպես երեխաները, այնպես էլ նրանց ծնողները) ստուգված և արդի տվյալների բազան` հիմնված մշակված չափանիշների/տվյալների կարիքների վրա
 • Վերահսկում է ԵԶԿ օժանսակողներին և հոգեբաններին
 • Մշակում է ԵԶԿ գործողությունների շաբաթական ժամանակացույց ՝ հոգեբանի և օժանդակողների հետ համատեղ պատրաստված `ապահովելով որակի, տարիքին առնչվող աշխատանքներ
 •  Բացահայտում է ԵԶԿ- ների կարիքները (ինչպես ծանր աջակցության, այնպես էլ կարողությունների զարգացման համար) և ապահովում է դրանց հետևողականությունը` նախագծի ղեկավարի հետ խորհրդակցելով
 • Կազմակերպում է կանոնավոր հանդիպումներ ծնողների, աջակցողների, տեղական վարչակազմի հետ `քննարկելու ԵԶԿ-ի գործունեության մարտահրավերները, հաջողությունները և պլանավորելու հետագա բարելավման քայլերը` ըստ պահանջի
 • Մշակում է հաշվետվություններ և թարմացումներ ծրագրի վերաբերյալ, ըստ նախագծի ղեկավարի պահանջի
 • Բացահայտում է կարողությունների զարգացման հնարավորությունները վարողի, հոգեբանի և ծնողների համար և ապահովում, որ դրանք գրանցվեն Աշխատանքային ծրագրում
 •  Լոգիստիկ աջակցություն է տրամադրում ԵԶԿ խմբի ղեկավարներին և հոգեբանին
 • Ապահովում է ծրագրի գործունեության ժամանակին և արդյունավետ իրականացումը և ապահովում, որ ծախսերը լինեն հաստատված բյուջեի սահմաններում
 • Իրականացնում է ժամանակավոր մոնիտորինգի այցելություններ ԵԶԿ՝ աշխատանքների որակը ստուգելու համար
 • Պատրաստում է ժամանակավոր հաշվետվություններ և ապահովում, որ բոլոր առաջադրանքները կատարվեն սահմանված ժամկետներում
 • Ապահովում է տեղեկատվության սահուն փոխանակում ԵԶԿ-երի և Երևանի գրասենյակի շրջանակներում
 • Նախագծի ղեկավարի ղեկավարությամբ տրամադրել խորհրդատվություն և ուղեցույց Գորիսի համայնքային օգնականներին ծրագրի այն բաղադրիչների վերաբերյալ, որոնք նրանք իրականացնում են (շահառուների նույնականացում/բրիկետների առաքում/տների ձմեռում/կոմունալ վճարումներ)։

Որակավորում՝

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ

Հմտություններ՝

 • Համայնքային աշխատանքի նախկին փորձը և երեխաների հետ ունեցած փորձը որոշակի առավելություն կլինեն
 • Անձնակազմին վերահսկելու և ծրագրի իրականացումն արդյունավետ կառավարելու ունակություն
 • Շահառուների հետ վստահելի աշխատանքային հարաբերություններ հաստատելու ունակություն, համայնքի մակարդակով գործընկերների, թիմի անդամների և արտաքին գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերություններ հաստատելու/պահպանելու ունակություն
 • Խթանում է աշխատանքի նկատմամբ թիմային մոտեցումը
 • Ժամանակի կառավարման հնարավորություն, առաջնահերթ խնդիրներին արագ արձագանքելու կարողություն
 • Նվազագույն անմիջական վերահսկողության ներքո աշխատելու ունակություն
 • Ճկունություն և փոփոխվող պահանջներին հարմարվողականություն
 • Անգլերենի բանավոր և գրավոր լավ հմտությունները խիստ ցանկալի են

Հետաքրքրված թեկնածուները դիմելու համար կարող են ստորև նշված փաստաթղթերը ուղարկել հեևյալ լինկով՝

 • Ուղեկցող նամակ (անգլերեն կամ հայերեն)
 • CV (անգլերեն կամ հայերեն)
 • Առնվազն երկու երաշխավորի կոնտակտներ՝ ներառյալ վերջին աշխատավայրից անմիջական ղեկավարի

https://armenia.peopleinneed.net/hy/

Facebook Comments