ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ

Լույս է տեսել Էրազմուս+ «Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» (SMARTI) ծրագրի չորրորդ լրատուն (2023 թ. դեկտեմբեր)  երկու լեզուներով (հայերեն և անգլերեն)։

Լրատու 4

Newsletter 4

Facebook Comments