ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ

Լույս է տեսել Էրազմուս+ «Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» (SMARTI) ծրագրի հինգերորդ լրատուն (2024թ. հունիս)  երկու լեզուներով (հայերեն և անգլերեն)։

Լրատու 5

Newsletter 5

Facebook Comments