ԼՈՒՅՍ ԵՆ ՏԵՍԵԼ

Գորիսի պետական համալսարանում Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող «Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը» ծրագրի շրջանակներում լույս են տեսել «Սյունիք» հայագիտության հանդեսի թիվ 1(9) և թիվ 2(10) համարները(2017թ.): Հանդեսի գլխավոր խմբագիրը ծրագրի ղեկավար, ԳՊՀ-ի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Մարտին Զիլֆուղարյանն է, պատասխանատու խմբագիրը`ծրագրի գիտաշխատող, ԳՊՀ-ի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Սվետլանա Մանուչարյանը:
Հանդեսի բովանդակությունն ամբողջանում է հետևյալ ուղղություններով` պատմություն, հնագիտություն, ազգագրություն, բանասիրություն, էթնոսոցոլոգիա:
Առաջին համարում տեղ են գտել 24, երկրորդում` 22 գիտական հոդվածներ, հրապարակումներ, բանահավաքչական նյութեր` նվիրված Սյունիքի հայագիտական ողջ լայնույթի հիմնահարցերին:
Առաջիկայում ծրագրի շրջանակներում լույս կտեսնի նաև ԳՊՀ-ի 50-ամյակին նվիրված «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» խորագրով հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն:
«Սյունիք» հայագիտության հանդեսի համարներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`

Syuniq hayagitutyan handes N 1(9)

Syuniq hayagitutyan handes N 2 (10)

rv06TR2

Facebook Comments