Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԻՄՈՒՆՔՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ

2019թ. ապրիլի 20-ից ուժի մեջ է մտել << «Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքը, որով փոփոխություն է կատարվել «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 5-րդ պարբերության մեջ, ըստ որի` վճարովի հիմունքներով սովորողներն ուսման վարձը կարող են վճարել ըստ կիսամյակների կամ ուսումնական տարվա ամիսների` ուսման վարձը հավասարաչափ բաժանելով տվյալ ուսումնական տարվա ամիսների թվին, որով կսահմանվի ամսական վճարի նվազագույն չափը:

Facebook Comments