Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՊՀ-Ի ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ

Հարգելի’ ուսանողներ, «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, հիմք ընդունելով ՀՀ Սահմանդրությունը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությունը, ՀՀ «Կրթության մասին» օրենքը, «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ ենթաօրենսդրական ակտերը, համալսարանի կանոնադրությունը,ներքին կարգապահական կանոնները,ներքին իրավական ակտերը և այլ իրավական ակտերը, վերանայել ու լրամշակել է ուսանողի ուսումնառության պայմանագիրը: Պայմանագրում ներկայացված են համալասարանի, ինչպես նաև ուսանողների իրավունքներն ու պարտականությունները, ուսման վճարի չափն ու վճարման կարգը, պայմանագրի գործողության ժամկետը, վաղաժամկետ լուծման հիմքերը և այլ իրավական դրույթներ:
Ուսումնառության պայմանագրի ձևանմուշին կարող եք ծանոթանալ կից փաստաթղթում: Ուսումնառության պայմանագրի ձևանմուշ

Facebook Comments