Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԳՊՀ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան`Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019թ. նոյեմբերի 28-ի N1674-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով (առկա, հեռակա) 2020/2021 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը` համաձայն հավելվածի:
Ցանկին կարող եք ծանոթանալ կից ներկայացվող փաստաթղթում` ՈՐՈՇՈՒՄ

Facebook Comments