ԹԵԼՈՒՆՑԻՆ ՄԵՐԺԵՑ ՆԱԵՎ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ

Գորիսի պետական համալսարանի նախկին աշխատակից, իրավագիտության դոցենտ Մալիկ Թելունցը առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի, Վերաքննիչ և Վճռաբեկ դատարանների համապատասխան որոշումներից հետո 09.10.2019թ. դիմել էր ՀՀ Սահմանադրական դատարան: Ղեկավարվելով «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 29 և 69-րդ հոդվածների պահանջներով` Սահմանադրական դատարանի դատական կազմը գտել է, որ վերոնշյալ դիմումի հիման վրա գործի քննության ընդունումը ենթակա է մերժման:
Մանրամասն՝ տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատական կազմի 24 հոկտեմբերի 2019թ. ՈՐՈՇՈՒՄ-ը։

Facebook Comments