«ԹԱՔՆՎԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀ» ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

2022 – 2023 ուստարվա «Թաքնված ճանապարհ» նախաձեռնության կրթաթոշակին կարող են դիմել՝

  • Ուսանողներ, ովքեր դպրոցական կրթության մեծ մասը ստացել են գյուղում
  • HRI Ճամբարի կամ HRI Անգլերենի դասերին ակտիվ մասնակիցներ
  • Ուսանողներ, ովքեր սովորում են առկա կրթական համարգում (ոչ հեռակա)

Դիմորդները դիտարկվելու են ըստ՝

  • Գնահատականների
  • Համայնքում/դպրոցում ցուցաբերած ակտիվության
  • Կամավորական աշխատանքների
  • Բազմակողմանի զարգացվածության, մոտիվացիայի
  • Ֆինանսական կարիքի հիման վրա

Կրթաթոշակ ստացած ուսանողը պարտավոր է ամեն ուսումնական տարվա վերջում կազմակերպել որևէ կրթական կամ զարգացման նախագիծ/դասընթաց իրենց դպրոցի աշակերտների համար, որը նպատակ ունի նոր գիտելիքներ փոխանցել կամ համայնքում առկա խնդիրներ լուծել։

Ինչպես նաև, 2-րդ կուրսում և 2-րդ կուրսից բարձր սովորող ուսանողները պետք է ունենան 70%-ից բարձր ՄՈԳ, որպեսզի դիտարկվեն հաջորդ տարվա կրթաթոշակի համար։

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք կապվել՝ գրելով հետևյալ էլ. հասցեին՝ hiddenroadinitiative@gmail.com

Facebook Comments