ԷՍՍԵՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳՊՀ-Ի ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 50-ԱՄՅԱԿԻՆ

Սիրելի ուսանողներ,

ԳՊՀ-ի Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետը հայտարարում է էսսեների մրցույթ՝ նվիրված համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին: Մրցույթին կարող են մասնակցել ֆակուլտետի բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի ուսանողները:

Թեմաներն են՝

 1. «Համալսարան՝ իմացության շտեմարան»
 2. «Մասնագիտություն, որը փոխեց իմ կյանքը»

Էսսեն  գնահատվելու է ըստ հետևյալ չափանիշների`

 1. Ստեղծագործական մոտեցում – 50%
 2. Համապատասխանելիությունը տրված թեմային – 20%
 3. Կառուցվածք – 10%
 4. Տրամաբանական փաստարկում և օրինակներ – 10%
 5. Լեզվական գրագիտություն – 10%

Էսսեները  պետք է ներկայացվեն հետևյալ ձևաչափով`

 1. Հայերեն
 2. WORD կամ PDF ձևաչափով
 3. Times New Roman(Sylfeen) տառատեսակով
 4. 12 տառաչափով
 5. Տողերի միջև չափը` 1.5
 6. Նշում պետք է պարունակի հեղինակի անվան, ազգանվան, մասնագիտության, կուրսի մասին:

Էսսեները պետք է ներկայացվեն hhm.fakultet@mail.ru էլ. հասցեին: Հարցերի համար դիմել ՀՀՄ ֆակուլտետի դեկանատ կամ զանգահարել 098196703 հեռախոսահամարով:

Հաղթողները կպարգևատրվեն: Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած շարադրությունները կհրապարակվեն ԳՊՀ-ի պաշտոնական կայքէջում(gorsu.am):

Էսսեների ներկայացման վերջնաժամկետն է սույն թվականի մայիսի 20-ը, ժամը  16.00:

Facebook Comments