ԳՊՀ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ԴԵԿԱՆՆԵՐԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

Հիմք ընդունելով ԳՊՀ ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգի 8-րդ կետը՝ ներկայացնում ենք ԳՊՀ բնագիտական և ինժեներատնտեսագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի համար դիմում ներկայացրած թեկնածուների ցուցակը:

հ/հ Ազգանուն, անուն Գիտական աստիճանը, կոչումը

 

Զբաղեցրած պաշտոնը Առաջադրած կառուցվածքային ստորաբաժանումը կամ ինքնաառաջադրում
1. Աթաբեկյան Լիլիթ Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ ԳՊՀ բնագիտական և ինժեներատնտեսագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ինքնաառաջադրում

Հիմք ընդունելով ԳՊՀ ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգի 8-րդ կետը՝ ներկայացնում ենք ԳՊՀ հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի համար դիմում ներկայացրած թեկնածուների ցուցակը:

հ/հ Ազգանուն, անուն Գիտական աստիճանը, կոչումը

 

Զբաղեցրած պաշտոնը Առաջադրած կառուցվածքային ստորաբաժանումը կամ ինքնաառաջադրում
1. Հայրապետյան Սյուզաննա Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ ԳՊՀ կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դասախոս Ինքնաառաջադրում

Գիտական քարտուղար

Facebook Comments