ԳՊՀ-ՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԱՍԵՐԸ ԿՄԵԿՆԱՐԿԵՆ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-ԻՑ

ԳՊՀ-ում առկա համակարգի գարնանային (առաջին) կիսամյակի քննաշրջանը մեկնարկել է հունվարի 8-ից՝  շարունակվելով մինչև հունվարի 26-ը: Ակադեմիական պարքերի մարման շրջան է սահմանված փետրվարի 12-ից մարտի 2-ն  ընկած ժամանակահատվածը:

Հեռակա համակարգի ուսանողները, որոնց համար քննաշրջանը մեկնարկել է հունվարի 29-ից  և տևելու է մինչև փետրվարի 9-ը, հնարավորություն կունենան պարտքերը մարելու առաջին շրջանում՝ փետրվարի 12-ից  մինչև փետրվարի 24-ը, երկրորդ շրջանում`  2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներին նախորդող շաբաթվա ընթացքում:

Առկա համակարգի գարնանային (երկրորդ) կիսամյակի դասերը կմեկնարկեն փետրվարի 8-ից:

Facebook Comments