ԳՊՀ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

Թիվ Ազգանուն, Անուն Գիտական աստիճանը, կոչումը Զբաղեցրած պաշտոնը Առաջադրած կառուցվածքային ստորաբաժանումը կամ ինքնաառաջադրում
1. Մարության Թեհմինա բ.գ.թ., դոցենտ ԳՊՀ-ի հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար ԳՊՀ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
2. Քումունց Մհեր բ.գ.թ., դոցենտ ԳՊՀ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ Ինքնաառաջադրում

                                                                                                                                                                           ԳՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Facebook Comments