ԳՊՀ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

Թիվ Ազգանուն, Անուն Գիտական աստիճանը, կոչումը Զբաղեցրած պաշտոնը Առաջադրած կառուցվածքային ստորաբաժանումը կամ ինքնաառաջադրում
1. Աթաբեկյան Լիլիթ ք.գ.թ., դոցենտ ԳՊՀ-ի կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ ԳՊՀ-ի կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն
2. Դինունց Արփինե ֆ-մ.գ.թ., դոցենտ ԳՊՀ-ի բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար ԳՊՀ-ի մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն

                                                                                                                                                                          ԳՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Facebook Comments