ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2018/2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ

 • Կրթության կառավարում
 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
 • Կենսաբանություն
 • Մաթեմատիկա
 • Պատմություն
 • Հայոց լեզու և գրականություն
 • Զբոսաշրջության կառավարում

image

Դիմումհայտի հետ ներկայացվում են՝

 1. Բարձրագույն կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ (դիպլոմ և դիպլոմի հավելված)
 2. 4 լուսանկար (3×4 սմ չափսի),
 3. Անձը հաստատող փաստաթուղթ ,
 4. Ինքնակենսագրություն

Տեղեկությունների համար զանգահարել` 098196712, 077225727

ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Facebook Comments