ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է 2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Կրթության կառավարում Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Կենսաբանություն Մաթեմատիկա Պատմություն Հայոց լեզու և գրականություն Զբոսաշրջության կառավարում      
Facebook Comments