ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է 2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Կրթության կառավարում
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
Կենսաբանություն
Մաթեմատիկա
Պատմություն
Հայոց լեզու և գրականություն
Զբոսաշրջության կառավարում

 

 

 

Facebook Comments