ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼԸ

Սիրելի՛ դիմորդ.
Մեկնարկել է ԳՊՀ հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելությունը:
Հեռակա ուսուցման համակարգում փաստաթղթերի ընդունելությունն իրականացվում է ինչպես առցանց՝  https://bit.ly/2CT6myG, այնպես էլ՝ թղթային տարբերակով 2020թ. օգոստոսի 26-ից մինչև սեպտեմբերի 25‑ը, հարցազրույցը կանցկացվի 2020թ. սեպտեմբերի 27-30-ը:

  1. Մասնագիտության փոփոխման պարագայում, ԳՊՀ կամ այլ ՄՈՒՀ-երի շրջանավարտների ընդունելությունը իրականացվում է միայն վճարովի համակարգում:
  2. Տվյալ մասնագիտության որակավորում չունեցող դիմորդների հետ անցկացվում է նաև հարցազրույց համապատասխան առարկաներից:
  3. Օտարերկրյա քաղաքացիները և ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձինք մագիստրատուրա կարող են ընդունվել միջպետական և միջգերատեսչական պայմանագրերի կամ համաձայնագրերի հիման վրա, լրացուցիչ տեղերի հաշվին, ինչպես նաև վճարովի հիմունքներով սեփական նախաձեռնությամբ:
  4. Մագիստրատուրայի վճարովի համակարգ ընդունված դիմորդների հրամանագրումը կատարվում է մինչև ս/թ. հոկտեմբերի 10-ը ուսման վարձի առնվազն ամսական չափաբաժինը վճարելուց հետո:

Մինչև դիմում-հայտ լրացնելը Արարատ-բանկ Գորիսի մ/ճ-ից ԳՊՀ-ի հաշվեհամարին (900288000012) պետք է կատարել վճարում 1500 ՀՀ դրամ, անդորրագիրը կցել դիմում-հայտին:
Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ 098- 19-67-14, 077- 22-57-27:

Ընդունող հանձնաժողով

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ
2020/21 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Դասիչը

Կրթական ծրագիրը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի) Ուսման վարձի

չափը (դրամ)

Ընդամենը Այդ թվում`  բանակից զորացրվծ (ԲԶ)
1 2 3 4 5 6

Իրավագիտություն 042101.00.7

Իրավագիտություն

 042.101.01.7

20 450

Մասնագիտական մանկավարժություն 011401.00.7

Քիմիա

011.401.02.7

10 280

Հատուկ

 մանկավարժություն 011302.00.7

Հատուկ մանկավարժություն 011302.05.7

15 350

Սոցիալական մանկավարժություն

011301.00.7

Սոցիալական մանկավարժություն

011301.03.7

15 350

Տնտեսագիտություն 031101.00.7

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն 031101.03.7

20 420

Կառավարում

041301.00.7

Կառավարում

041301.01.7

20 420
Facebook Comments