ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՀՐԱՎԵՐ

«Գիտահետազոտական և կրթական կենտրոն» լրացուցիչ մասնագիտական կրթության մասնավոր հաստատությունը(Ռուսաստան) հրավիրում է մասնակցելու միջազգային գիտագործնական գիտաժողովների հետևյալ թեմաներով.

Թեմա 1. «Ժամանակակից գիտություն. արդիական հիմնախնդիրներ, ձեռբքերումներ և նորարարություններ» (2020թ. մայիսի 29) 

Թեմա 2. «Գիտության և պրակտիկայի ինտեգրումը ժամանակակից աշխարհում» (2020թ. հունիսի 26)

Գիտաժողովների հիմնական ուղղություններն են՝

 • Ֆիզիկա և մաթեմատիկա
 • Քիմիա և կենսաբանություն
 • Տեխնիկական գիտություններ
 • Քաղաքագիտություն և իրավագիտություն
 • Տնտեսագիտություն
 • Մանկավարժություն և հոգեբանություն
 • Պատմություն և հնագիտություն
 • Բանասիրություն
 • Փիլիսոփայություն
 • Ֆիզկական դաստիարակություն և սպորտ
 • Արվեստ և մշակութաբանություն
 • Սոցիոլոգիա

Գիտաժողովների աշխատանքային լեզուներն են ռուսերենը և անգլերենը:

Գիտաժողովների անցկացման ձևաչափը՝ հեռակա:

Գրախոսություն անցած հոդվածները կներառվեն գիտաժողովի նյութերի ժողովածուների մեջ և կտեղադրվեն http://elibrary.ru գիտական էլեկտրոնային գրադարանում:

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է հոդվածը, վճարմանը կտրոնը և գրանցման թերթիկն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ conference.chudpo@mail.ru թեմա 1-ի դեպքում մինչև 2020թ-ի մայիսի 29-ը, իսկ թեմա 2-ի դեպքում՝ 2020թ. հունիսի 26-ը։

Գիտաժողովների տեղեկատվական նամակները տե՛ ս ստորև.

Թեմա 1. «Ժամանակակից գիտություն. արդիական հիմնախնդիրներ, ձեռբքերումներ և նորարարություններ» (2020թ. մայիսի 29)

Թեմա 2. «Գիտության և պրակտիկայի ինտեգրումը ժամանակակից աշխարհում» (2020թ. հունիսի 26)

ԳՊՀ-ի գիտական կենտրոն

Facebook Comments