ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՑ ԵՎ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՑ

Հայ-ռուսական համալսարանը հրավիրում է ԳՊՀ դասախոսներին` մասնակցելու 2019թ. դեկտեմբերի 2-6-ը  կայանալիք 14-րդ տարեկան գիտաժողովին: Կից ներկայացվում են գիտաժողովի տեղեկատվական թերթիկը և հոդվածների ձևավորման կարգը:
Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտական նստաշրջան և ակնկալում Գորիսի պետական համալսարանի ուսանողության ակտիվ մասնակցությունը: Կից ներկայացվում են գիտաժողովի տեղեկատվական թերթիկը, հոդվածի ձևավորման պահանջները և մասնակցության հայտաձևը: Գիտաժողով – հայ-ռուսական համալսարանՎՊՀ – գիտաժողովի տեղեկատվական թերթիկ

Facebook Comments