Ավարտվեց Գորիսի պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով 2020- 2021 ուստարվա ընդունելությունը

Ավարտվեց Գորիսի պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով 2020-2021 ուստարվա ընդունելությունը՝ ներառյալ թափուր տեղերի համար հայտարարված մրցույթը: ԳՊՀ ընդունվել է 70 դիմորդ: Ընդունված դիմորդների ամբողջական ցանկին կարող եք ծանոթանալ ստորև:⤵

ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Facebook Comments