ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ (ԵՐԿՐՈՐԴ) ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԵՐԸ ԿՄԵԿՆԱՐԿԵՆ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-ԻՑ

ԳՊՀ-ում առկա համակարգի գարնանային (առաջին) կիսամյակի քննաշրջանը մեկնարկել է հունվարի 8-ից՝  շարունակվելով մինչև հունվարի 25-ը: Ակադեմիական պարքերի մարման շրջան է սահմանված փետրվարի 11-ից մարտի 1-ն  ընկած ժամանակահատվածը:

Հեռակա համակարգի ուսանողները, որոնց համար քննաշրջանը մեկնարկել է փետրվարի 4-ից  և տևելու է մինչև փետրվարի 15-ը, հնարավորություն կունենան պարտքերը մարելու առաջին շրջանում՝ փետրվարի 11-ից  մինչև փետրվարի 22-ը, երկրորդ շրջանում`  2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներին զուգահեռ առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում:

Առկա համակարգի գարնանային (երկրորդ) կիսամյակի դասերը կմեկնարկեն փետրվարի 7-ից:

Facebook Comments