ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Այսօր ԳՊՀ-ում տեղի ունեցավ մագիստրոսի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման «Հատուկ մանկավարժություն» և «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտությունների շրջանավարտների մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահը ՀՊՄՀ հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Սարատիկյանն էր:

Այս տարի ԳՊՀ-ն մագիստրոսի կրթական ծրագրով հատուկ մանկավարժի որակավորում կշնորհի յոթ շրջանավարտի, իսկ սոցիալական մանկավարժի որակավորում՝ երեք շրջանավարտի:

Facebook Comments