ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

ԳՊՀ-ում այսօր տեղի ունեցավ բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահն էր «Շահապոնք» ՀԿ-ի նախագահ,  տնտ.գ.թ. Վարդան Իվանյանը:

Այս տարի ԳՊՀ-ն «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ տնտեսագետի որակավորում կշնորհի 21 շրջանավարտի:

Facebook Comments