ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Այսօր տեղի ունեցան մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» և «Կրթության կառավարում» մասնագիտությունների շրջանավարտների մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունները:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահը ՀՊՄՀ մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիակայի ամբիոնի դոցենտ, մանկ.գ.թ., Արմինե Միքայելյանն էր:

Այս տարի ԳՊՀ-ն  մագիստրոսի կրթական ծրագրով «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտությամբ մագիստրոսի որակավորում կշնորհի 8 շրջանավարտի, իսկ «Կրթության կառավարում» մասնագիտությամբ՝ 5 շրջանավարտի:

Facebook Comments