ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Այսօր ԳՊՀ-֊ում տեղի ունեցավ մագիստրոսի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման «Իրավագիտություն» մասնագիտության շրջանավարտների մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահը Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Սիրանուշ Պետիկյանն էր:

Այս տարի ԳՊՀ-ն մագիստրոսի կրթական ծրագրով իրավագետի որակավորում կշնորհի  յոթ ուսանողի:

Facebook Comments