ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

ԳՊՀ-ում այսօր տեղի ունեցավ բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման «Իրավագիտություն» մասնագիտության շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահն էր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս, «Ղազարյան ընդ Փարթներս» փաստաբանական գրասենյակի ղեկավար, ի.գ.թ. Տիգրան Ղազարյանը:

Այս տարի ԳՊՀ-ն բակալավրի կրթական ծրագրով իրավագետի որակավորում կշնորհի 10 շրջանավարտի:

Facebook Comments