ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

ԳՊՀ-ում այսօր տեղի ունեցավ բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման «Կերպարվեստ» մասնագիտության շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահն էր ՎՊՀ արվեստի և սպորտի ամբիոնի դոցենտ Աննա Հովհաննիսյանը:

Այս տարի ԳՊՀ-ն «Կերպարվեստ» մասնագիտությամբ մանկավարժության բակալավրի որակավորում կշնորհի 7 շրջանավարտի:

Facebook Comments