ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

ԳՊՀ-Ի 2019Թ.-Ի ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՃՇՏՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի 2018Թ.-Ի ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՃՇՏՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի 2017Թ․-Ի ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՃՇՏՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ pdf-icons

ԳՊՀ-Ի 2016Թ․-Ի ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՃՇՏՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ pdf-icons

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 2017Թ․ pdf-icons

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 2018Թ․ pdf-icons

Ֆինանսների տնօրինման, պլանավորման և մշտադիտարկման քաղաքականությունpdf-icons

ԳՊՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-2022pdf-icons

ԳՊՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-2023pdf-icons